ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEKZdravotnický nábytek
SKŘÍNĚ, STOLY, SEZENÍSkříně, sedací a stolový nábytek
PEČOVATELSKÝ NÁBYTEKPečovatelský nábytek
KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEKKancelářský nábytek
MATRACE, ROŠTY, POSTELEMatrace, rošty, postele

Obchodní podmínky

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 

Objednávky přijímáme prostřednictvím elektronického obchodu (e-mailem, dopisem, nebo telefonicky). Objednávka musí obsahovat přesnou specifikace požadovaného zboží (název, popis, barvu konstrukce, barvu čalounění, dezén desek ….), počet kusů, adresu dodání, příp. fakturační adresu, pokud se liší od adresy dodání, a sdělení, zda máte zájem o náhradní plnění. Nezbytnými údaji na objednávce je také název a adresa objednatele, jeho IČ, DIČ, bankovní spojení a jméno oprávněné osoby.

 

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Potvrzení objednávky Vám zašleme do 3 pracovních dnů e-mailem. V případě nejasností Vám budeme ihned kontaktovat.

 

 

TERMÍN DODÁNÍ

 

Dodací lhůty jsou od 1 – 8 týdnů ode dne potvrzení objednávky. Vždy záleží jaký sortiment zboží se objednává a v jakém měsící v roce.

Zboží je dodáno na adresu uvedenou v objednávce. O přesném termínu dodání informujeme minimálně 1 den před plánovanou expedicí.

 

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ


Zdravotnický a kancelářský nábytek je dopraven v rámci celé ČR na místo určení uvedené v objednávce.

Nábytek je dodáván ve smontovaném i demontovaném stavu, přičemž případná montáž se provede na místě a není zpoplatněna.

 

 

ZÁRUKA


Poskytujeme záruku na kompletaci a sortiment zdravotnického nábytku v minimální délce 2 roky, na kancelářský nábytek poskytujeme záruku 10 let.

Záruční doba je počítána ode dne dodání zboží zákazníkovi. Za závady způsebené obzvlášť nevhodným zacházením se záruka nevztahuje. Poskytujeme také pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů.

 

 

REKLAMACE

 

- Kupující se povinen před potvrzením dodacího listu zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. Pokud je obal porušen, uvede tuto skutečnost na dodacím listu.

- Zjevné vady způsobené např. dopravou apod. je kupující povinen reklamovat bez zbytečných odkladů poté, co byly zjištěny, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Na pozdější reklamované zjevné vady nebudeme brát zřetel.

- Reklamaci skrytých vad výrobků musí kupující učinit neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 24. měsíců ode dne přejímky zboží.

- V případě, že se v záruční době vyskytne vada, je kupující povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu, a to písemně. V reklamaci uvede den přijetí zásilky, druh (název) zboží, objednací číslo a číslo daňového dokladu.

- Na oznámení reklamace budeme reagovat do 10-ti pracovních dnů. Kupujícímu zašleme vyjádření k oprávněnosti reklamace, dále pak způsob a termín k odstranění vady. Na odstranění vady v rámci reklamace je stanovena lhůta 30-ti dnů od převzetí reklamace.

- Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, výměnou, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem v přiměřené lhůtě.

- Reklamace se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny: v rozporu s užíváním pro účel, pro který není určeno; nesprávným nebo neodborným zásahem do zboží; zvlášť nevhodným způsobem.

- U vad, které se vyskytnou po záruční době, nebo nebudou uznány jako reklamace, navrhneme způsob odstranění vad v rámci pozáručního servisu.

- Reklamaci uplatňuje kupující u svého prodejce nebo v sídle firmy.

- Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

 

 

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

U soukromých osob nebo firem můžeme požadovat platbu předem ve výši 50-100% z celkové částky. Splatnost faktur je 10 dnů, prodloužení splatnosti je nutné dohodnout před objednáním zboží. Při prodlení kupujícího s platbou faktury o více než 60 dnů, podáváme bez jakýchkoliv dalších výzev žalobní návrh o zaplacení pohledávky k místně a věcně příslušnému soudu.

 

Případné slevy je nutno sjednat individuálně. Vyhrazujeme si právo upravit v průběhu roku konečné ceny při změně vstupních cen.